Gwybodaeth Archebu

Sut i archebu
Mae’n syml archebu ar gyfer ein holl ddigwyddiadau trwy ein gwefan neu gyda’n tîm cyfeillgar yn y swyddfa docynnau.

Mewn person
Pam ddim galw draw i’r theatr, prynnu eich tocynnau a chael golwg o amgylch ein siop?
Ar agor dydd Llun* i ddydd Sadwrn o 9yb i 8yh.
Mae adegau prysur yn dueddol o fod rhwng 6.30yh a 7.45yh.

* Ar nos Lun heb unrhyw berfformiadau, bydd y Theatr yn cau am 6pm.

Dros y Ffôn
Mae ein llinell ffôn (01352 344101) yn agor o 10yb i 6yh.
Mae adegau prysur yn dueddol o fod rhwng 10yb i 11yb.

Arlein
Gallwch archebu arlein trwy’r wefan hon. Dewiswch y sioe rydych eisiau ei gweld, sgroliwch i waelod y dudalen i ddewis eich perfformiad ac mi wnaiff y system swyddfa docynnau eich arwain trwy’r gweddill!

Trwy E-bost
Oes gennych ymholiad ynglyn â’ch archeb? Danfonwch ebost atom: box.office@theatrclwyd.com ac mi wnawn ateb cyn gynted â phosib!

Ar Facebook neu Drydar

Er nad ydym yn gallu derbyn archebion trwy Facebook a Trydar, gallem ateb cwestiynnau a chynnig rhywfaint o gymorth tu allan i oriau.