Lleoliadau Creu Theatr

Lleoliadau Creu Theatr

Ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn, rydym yn gallu cynnig lleoliadau gyrfa mewn maes arbennig o ddiddordeb. Mae’r rhain yn agored i bawb 18+ oed ac yn ddi-dâl. Cofiwch, bydd gan bob adran amseroedd gwahanol y byddant ar gael i gynnig lleoliad.

I gofrestru eich diddordeb, cyflwynwch eich hun – dywedwch ychydig wrthym am bwy ydych chi, a pham fod gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn/Theatr Clwyd. Byddwn yn derbyn hwn mewn unrhyw fformat sy'n gweithio orau i chi. (Cyswllt fideo byr, portffolio, neu CV a Llythyr Eglurhaol)

Anfonwch hwn at people@theatrclwyd.com

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth, os oes lleoliad ar gael, byddwn yn eich gwahodd i ddod i gwrdd â ni.