Criw Celf 2023

Yn ystod hanner tymor mis Mai eleni, byddwn yn cynnal cyfres o weithdai celf ar draws Sir y Fflint i bobl ifanc gymryd rhan ynddynt.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn y Celfyddydau Creadigol, paentio, darlunio, gwneud printiau, dwdlo unrhyw fath o gelfyddyd weledol, dewch i gymryd rhan!

Mae hwn yn agored i unrhyw un 11 i 17 oed.


Cwestiynau Cyffredin Criw Celf 23

  • Mae Criw Celf yn rhaglen gyffrous ac uchelgeisiol o ddosbarthiadau meistr creadigol ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb arbennig yn y celfyddydau gweledol. Drwy gyfres o weithdai rhyngweithiol gydag artistiaid proffesiynol o amrywiaeth o gefndiroedd, mae ein hartistiaid ifanc yn dysgu sgiliau y tu hwnt i’r hyn maent yn ei wybod o’r ystafell ddosbarth, yn datblygu gwell dealltwriaeth o fyd y celfyddydau, ac yn meithrin cyfeillgarwch a hyder drwy weithio gyda phobl ifanc eraill brwdfrydig.
    Eleni, cynhelir y rhan fwyaf o’r gweithdai mewn mannau cymunedol yn Sir y Fflint; Yr Wyddgrug, Bwcle, Cei Connah / Glannau Dyfrdwy a Threffynnon. Bydd y gweithdai yn fyw ac yn rhyngweithiol gyda'r artistiaid. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau a chydweithio â gweithwyr creadigol talentog, anhygoel. Bydd y gwaith sy’n cael ei greu yn y dosbarthiadau meistr eleni yn rhan o arddangosfa ddathlu.
  • PWY ALL GYMRYD RHAN? Mae Criw Celf a Phortffolio yn agored i bob person ifanc sydd â diddordeb arbennig a brwdfrydedd dros y celfyddydau gweledol, sydd rhwng 11 a 17 oed.
  • SUT MAE ARCHEBU LLE? Llenwch y ffurflen ganlynol. Nodwch eich lleoliad gweithdy o ddewis. Wedyn byddwn yn dod o hyd i'r gofod cymunedol perthnasol a’r amser gweithdy agosaf atoch chi.
  • PRYD FYDD Y GWEITHDAI’N CAEL EU CYNNAL? Cynhelir y gweithdai rhwng dydd Mawrth 30ain Mai a dydd Gwener 2il Mehefin. Mae’r union leoliadau a’r amseroedd i'w cadarnhau.
  • COST? Mae'r gweithdai am ddim. Dim angen taliad.
  • CYSYLLTU? Efallai y byddwn hefyd yn gallu cefnogi pobl ifanc i gael mynediad i’r sesiynau yn y mannau cymunedol ac yn gallu cefnogi gyda chludiant, felly e-bostiwch takepart@theatrclwyd.com