Mae ein gwersi Llwybrau Cerddorol ar gael i bob oedran a lefel profiad - o ddechreuwyr i lefel uwch.

Cyflwynir y gwersi gan ein tiwtoriaid profiadol ac maent yn rhoi gwerth a hyblygrwydd mawr i chi wrth ddysgu.

Gallwch ddewis…
  • Gwersi rhwng 30, 45, neu 60 munud
  • Gwersi sy'n cael eu cynnal naill ai wyneb yn wyneb ar-lein neu yn ein canolfan gerddoriaeth yn yr Wyddgrug (yn amodol ar argaeledd)
Y gost:
  • Gwers 30 munud - £17.50
  • Gwers 45 munud - £24
  • Gwers 60 munud - £30 (gwerth gorau)

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd y gwersi yn parhau ar sail dreigl*

* Mae angen 1 mis o rybudd i orffen gwersi.