Cafodd y teils gwreiddiol hardd o'r 1970au eu hailddarganfod pan wnaethom dynnu'r plastr oedd yn eu gorchuddio i wneud mwy o le yn ein bar. Rydyn ni wedi penderfynu eu cadw a gallwch chi fod yn rhan o’r nodwedd hanesyddol yma yn ein hadeilad. Bydd enwau'n cael eu taflunio ar y teils a bydd y gosodiad yma'n ffurfio un o'n comisiynau celf cyhoeddus.

Donation