Justice In A Day

Gan weithio gyda’n partneriaeth gyda PACT (Ymddiriedolaeth Heddlu a Chymuned Heddlu Gogledd Cymru), Heddlu Gogledd Cymru, Llysoedd EM, Ynadon a’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, mae Justice in a Day yn weithdy sy’n cynnig cyfle i ddisgyblion blwyddyn 8/9 sicrhau mwy o ddealltwriaeth am weithredu’r System Cyfiawnder Troseddol.

Mae’r gweithdy yn annog pobl ifanc i edrych ar eu dewisiadau, meddwl am ganlyniadau, a sut i osgoi ymwneud â’r System Cyfiawnder Troseddol drwy ganolbwyntio ar yr effaith y gall gweithred droseddol ei chael ar droseddwr, dioddefwr, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach.