Apêl Bocs Esgidiau Enfys

Past Production

See dates and times  

Gwneud y byd yn lle hapusach

Mae Theatr Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn cydweithio i greu bocs o lawenydd i blant agored i niwed yng Ngogledd Cymru sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig. Rydym yn gofyn i bobl gyfrannu bocsys esgidiau’n llawn eitemau lliwgar a hwyliog i wneud y byd yn lle gwell i bobl ifanc.


Sut mae dechrau arni?
 • Rhaid i chi gael bocs esgidiau(neu focs maint esgidiau!) – rhaid iddo gael caead (rhag i bethau syrthio allan) a gall fod yn hyfryd a phersonol neuddim ond neis a syml.
 • Ychwanegwch eich neges o gefnogaeth neu ysbrydoliaeth.
 • Pethau y gallech eu hychwanegu:
  • Danteithion a/neu fyrbrydau iach – melysion, creision, siocled, resins, bariau ffrwythau ac ati ... (Cofiwch wneud yn siŵr bod y dyddiad yn addas ar bopeth a’u bod yn eu pecynnau gwreiddiol!)
  • Teganau a gemau – Gallant fod yn newydd neu’n ail-law (ond rhaid i bob darn fod yn y bocs!)
  • Celf a chrefft
  • Llyfrau, cylchgronau, comics a DVDs
  • Hadau a photiau planhigion (bychain)
 • Ychwanegwch label oedran at y bocs (fel ei fod yn mynd i blentyn oedran cywir!)
 • Peidiwch â selio’r bocs fel ein bod yn gallu ei wirio un waith cyn ei anfon allan!

Sut mae gwneud yn siŵr bod y bocs yn ddiogel?
 • Golchwch eich dwylo cyn rhoi eich bocs esgidiau at ei gilydd
 • Glanhewch yr eitemau os yw hynny’n briodol gyda hancesi gwlyb gwrth-facteria os oes gennych chi rai ar gael
 • Ar ôl i chi ei greu peidiwch â’i gyffwrdd nes bod arnoch angen ei ddosbarthu!

Ble ddylwn i fynd â’r bocs?
 • Bydd rhaid i chi archebu amser dosbarthu
 • Y dyddiad casglu yw dydd Iau 14 Mai a dydd Iau 21 Mai yn Theatr Clwyd
 • Bydd gwirfoddolwyr yno i’ch helpu chi a bydd cyfarwyddiadau llym a chadw pellter cymdeithasol pan rydych chi yma.

Beth fydd yn digwydd i fy mocs esgidiau?
 • Bydd eich bocs esgidiau’n cael ei gadw am isafswm o 72 awr (i wneud yn siŵr ei fod yn ddiogel) ac wedyn bydd yn cael ei ddosbarthu i blentyn agored i niwed o oedran priodol. Bydd yn gwneud byd o wahaniaeth iddo yn ystod y cyfnod heriol yma.
Book Now with Theatr Clwyd