Pythefnos o Hwb Haf yn nhref Yr Wyddgrug

Past Production

See dates and times  

Daw Theatr Clwyd i’r dref…

Dewch i gymryd rhan yn ysgol haf theatr yn llawn o gyfleoedd creadigol a chyffrous! Bydd hon yn wythnos fythgofiadwy. Cyfle i wneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd a gweithio gydag artistiaid gwych.

Pythefnos berffaith ar gyfer unrhyw un sy’n astudio theatr, drama neu efallai eisiau’r cyfle i wneud rhywbeth hollol wahanol!