Memory Arts Cafe

See dates and times  

Byw gyda cholli’r cof?


Ymunwch â ni ar brynhawniau Mercher ar Zoom am 1.45yp am baned a sgwrs anffurfiol, ac yna am 2yp am awr o hwyl yn llawn cerddoriaeth, canu, barddoniaeth, crefft, a phopeth sy'n gysylltiedig â theatr!


Croeso i gartrefi gofal, ynghyd â theulu a ffrindiau.

Mae'r sesiynau hyn AM DDIM.

Llenwch y ffurflen isod i gadw'ch lle ac i dderbyn manylion y gwahoddiad Zoom, os gwelwch yn dda.


7, 14, 21, 28 Hyd
4, 11, 18, 25 Tach
2, 9, 16, 23 Rhag