Memory Arts Cafe

Past Production

See dates and times  

Byw gyda cholli’r cof?


Ymunwch â ni ar brynhawniau Mercher ar Zoom am 1:45yp am baned a sgwrs anffurfiol, ac yna am awr o hwyl yn llawn cerddoriaeth, canu, barddoniaeth, crefft, a phopeth sy'n gysylltiedig â theatr!


Croeso i gartrefi gofal, ynghyd â theulu a ffrindiau.

Mae'r sesiynau hyn AM DDIM.

Llenwch y ffurflen isod i gadw'ch lle ac i dderbyn manylion y gwahoddiad Zoom, os gwelwch yn dda.


3, 10, 17, 24 Chwe
3, 10, 17, 24 Maw