Croeso i'r pentref gyda golygfeydd gogoneddus…

Mae Caryl a Meirion wedi byw yn eu pentref cerdyn post perffaith ers blynyddoedd – yn magu teulu, yn addurno dro ar ôl tro, wrth wylio eu cymuned yn araf ddiflannu.

Nawr mae Caryl eisiau dianc, ond mae Meirion yn daer eisiau aros.

Ai teyrngarwch? Perthyn? Neu gyfrinach dywyll fydd yn eu cadw nhw yma am byth?

Comedi dywyll Lucie Lovatt am gariad, priodas a theimlo’n gaeth yn eich bywyd eich hun.

Theatr Clwyd & Torch Theatre


Ticket Deal:
The Big Three = £48 for 3 shows
£16 per show | Save up to £36 | Get our best seats*

Sioeau Cymwys: Kill Thy Neighbour | Constellations neu Cytserau | Rope

Mae ein bargeinion tocynnau ni’n eich helpu chi i weld mwy o sioeau am lai. Mae tocynnau’n gwerthu’n gyflym - peidiwch â cholli’r cyfle!

Telerau ac Amodau | Yn amodol ar argaeledd | Arbedion yn seiliedig ar y gostyngiad gorau gyda thocynnau pris mwyaf | Y cynigion ddim yn berthnasol i’r pris tocyn lleiaf - £10 fel rheol | Rhaglenni am ddim ar gyfer sioeau wedi’u prynu yn unig, eu casglu ar ddiwrnod y perfformiad ac yn gyfyngedig i un rhaglen fesul archeb | I fod yn gymwys am y fargen rhaid prynu pob tocyn yn yr un trafodiad.