Wythnos Profiad Gwaith - Blynyddoedd 10 ac 11

Blynyddoedd 10 ac 11 - Wythnos Profiad Gwaith

Dydd Llyn 24ain - Dydd Gwener 28ain o Fehefin

Oes gennych chi ddiddordeb yn y theatr?

Ymunwch â ni am wythnos Profiad Gwaith llawn cyffro, lle gewch gyfle i archwilio ein holl adrannau o Gynhyrchu i Ymgysylltu Creadigol a darganfod mwy am y diwydiant theatr.

• Cyfle i gael cipolwg ar sut mae’r theatr yn gweithio ac yn cael ei rhedeg

• Cwrdd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant

• Mynychu gweithdai a arweinir gan bob adran

• Cysylltu â phobl ifanc sydd â diddordeb ym myd y theatr

Mae ceisiadau’n cau ddydd Gwener 26 Ionawr 5pm.

Gweithdai Recriwtio yn Adeilad Dewi Sant Dydd Mawrth 6 Chwefror a dydd Mawrth 13 Chwefror


Os hoffech wneud cais mewn fformat arall o fideo, anfonwch eich cais at people@theatrclwyd.com


0 Stars

My week was amazing! I've found out so much more about how the theatre industry works, the different teams involved and I have made some brilliant friends! I really enjoyed set construction session. I recommend applying!
Years 10 Student, June 2023