Blynyddoedd 10 ac 11 - Wythnos Profiad

Blynyddoedd 10 ac 11 - Wythnos Profiad Gwaith

Oes gennych chi ddiddordeb yn y theatr?

Wythnos llawn gweithgareddau i ddod draw ac ymchwilio i bob adran. Byddwch yn archwilio pob adran o Gynhyrchu i Ymgysylltu Creadigol ac yn darganfod mwy am y diwydiant theatr.

• Cyfle i gael cipolwg ar sut mae’r theatr yn gweithio ac yn cael ei rhedeg

• Cwrdd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant

• Mynychu gweithdai a arweinir gan bob adran

• Cysylltu â phobl ifanc sydd â diddordeb ym myd y theatr


Mae ein ceisiadau ar gyfer wythnos Profiad Gwaith bellach wedi cau. r

Bydd ceisiadau yn ail-agor ar 23 Hydref


Adrannau Theatr Clwyd:-

Marchnata a Chyfathrebu

Cynhyrchu a Rhaglennu

Cynhyrchu

Cyllid

Gweithrediadau

Ymgysylltu Creadigol

Cerddoriaeth

Datblygiad