Blynyddoedd 10 ac 11 - Wythnos Profiad

Blynyddoedd 10 ac 11 - Wythnos Profiad Gwaith

Wythnos llawn gweithgareddau i ddod draw ac ymchwilio i bob adran. Byddwch yn archwilio pob adran o Gynhyrchu i Ymgysylltu Creadigol ac yn darganfod mwy am y diwydiant theatr.

• Cyfle i gael cipolwg ar sut mae’r theatr yn gweithio ac yn cael ei rhedeg

• Cwrdd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant

• Mynychu gweithdai a arweinir gan bob adran

• Cysylltu â phobl ifanc sydd â diddordeb ym myd y theatr

Wythnos Profiad Gwaith: Dydd Llun 26ain Mehefin - Dydd Gwener 30ain Mehefin 2023

I wneud cais, cyflwynwch eich hun – dywedwch ychydig wrthym am bwy ydych chi, a pham fod gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn/Theatr Clwyd. Byddwn yn derbyn hwn mewn unrhyw fformat sy'n gweithio orau i chi. (Cyswllt fideo byr, portffolio, neu CV a Llythyr Eglurhaol)

Anfonwch hwn at people@theatrclwyd.com

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm dydd Gwener 4ydd Tachwedd