Mae’n syml archebu gyda’n tîm cyfeillgar yn y swyddfa docynnau

01352 344101

Taliadau drwy ddebyd uniongyrchol drwy Swyddfa Docynnau Theatr Clwyd.

Mwy o wybodaeth? Sesiwn blasu am ddim?
E-bost takepart@theatrclwyd.com


Faint mae’n gostio?


Bwrsarïau
Mae'n hanfodol i ni fod unrhyw un yn gallu cael mynediad i'n grwpiau a bydd ein cynllun bwrsariaeth heb gwestiynau yn parhau yn ei le eleni. Mae’r cynllun hwn yn eich galluogi i dalu’r pris llawn o £220 y flwyddyn, gwneud cais am 25% i ffwrdd a thalu £165 y flwyddyn, gwneud cais am 50% i ffwrdd a thalu £110 y flwyddyn. Telir yn fisol trwy ddebyd uniongyrchol.

Mae gennym ddwy lefel o fwrsariaeth yn cynnig lefelau gwahanol o ostyngiad.Cost Flynyddol

Debyd Uniongyrchol Misol

Cost Lawn pris safonol

£220.00

£20.00

Bwrsari o 25%

Lle gyda chefnogaeth

£165.00

£15.00

Bwrsari o 50%
Lle gyda chefnogaeth

£110.00

£10.00


Nid oes gennym broses ymgeisio fanwl am fwrsariaethau gan ein bod yn ymddiried ynoch i dalu’r hyn y gallwch ei fforddio. Diolch i'ch gonestrwydd gall y rhai sydd angen ychydig o help gael y gostyngiad sydd ei angen arnynt i gymryd rhan.

Os oes unrhyw beth arall yn eich atal rhag cymryd rhan megis mynediad neu broblemau gyda theithio, anfonwch e-bost at box.office@theatclwyd.com ac fe wnawn ein gorau glas i helpu.