Tanysgrifiad Gwanwyn 2024

Gweld Mwy. Arbed Mwy. Cefnogi Mwy.

Bargen #1 | Ein Cynnig Gorau

Y Tri Mawr = £48 am 3 sioe

£16 y sioe | Arbedwch hyd at £36 | Bachu ein seddi gorau*


Sioeau Cymwys :
Kill Thy Neighbour | Constellations | Rope

Put your tickets for each show in the basket and the offer will be applied at the checkout!

Telerau ac Amodau Tanysgrifio | Yn amodol ar argaeledd | Arbedion yn seiliedig ar y gostyngiad gorau gyda thocynnau pris mwyaf | Y cynigion ddim yn berthnasol i'r pris tocyn lleiaf - £10 fel rheol | Rhaglenni am ddim ar gyfer sioeau wedi’u prynu yn unig, eu casglu ar ddiwrnod y perfformiad ac yn gyfyngedig i un rhaglen fesul archeb | I fod yn gymwys am y fargen rhaid prynu pob tocyn yn yr un trafodiad.

Argaeledd Cyfyngedig | Cynnig yn dod i ben 31 Rhag
Bargen #2

Deuawd = £44 am 2 sioe

£22 y sioe | Arbedwch hyd at £12


Sioeau Cymwys: Kill Thy Neighbour | Constellations neu Cytserau

Rhowch eich tocynnau ar gyfer pob sioe yn eich basged ac bydd y cynnig yn cael ei gymhwyso wrth y man talu!

Telerau ac Amodau Tanysgrifio | Yn amodol ar argaeledd | Arbedion yn seiliedig ar y gostyngiad gorau gyda thocynnau pris mwyaf | Y cynigion ddim yn berthnasol i'r pris tocyn lleiaf - £10 fel rheol | Rhaglenni am ddim ar gyfer sioeau wedi’u prynu yn unig, eu casglu ar ddiwrnod y perfformiad ac yn gyfyngedig i un rhaglen fesul archeb | I fod yn gymwys am y fargen rhaid prynu pob tocyn yn yr un trafodiad.

Bargen #3

Pecyn Hyblyg

Creu eich pecyn eich hun o sioeau

Prynu 3+ sioe ac arbed 10% | • Prynu 5+ sioe ac arbed 20%


Yn berthnasol i'r sioeau isod:

Telerau ac Amodau Tanysgrifio | Yn amodol ar argaeledd | Arbedion yn seiliedig ar y gostyngiad gorau gyda thocynnau pris mwyaf | Y cynigion ddim yn berthnasol i'r pris tocyn lleiaf - £10 fel rheol | Rhaglenni am ddim ar gyfer sioeau wedi’u prynu yn unig, eu casglu ar ddiwrnod y perfformiad ac yn gyfyngedig i un rhaglen fesul archeb | I fod yn gymwys am y fargen rhaid prynu pob tocyn yn yr un trafodiad.