Chwilio am rywle i aros?

Mae ein staff wedi aros yn yr holl lety a argymhellir a gallwn gadarnhau y gall pob un ddarparu arhosiad cyfforddus yng Ngogledd Cymru.

Beaufort Park Hotel

Y pellter byrraf o'r theatr, mae Gwesty Beaufort Park yn cynnig ystod dda o ystafelloedd sydd at ddant a chyllideb pawb. Mae Beaufort Park yn westy sy’n cael ei weithredu’n breifat gyda staff ymroddedig i wneud yn siŵr bod eich arhosiad yn bleserus.

Mwy: beaufortparkhotel.co.uk


Holiday Inn A55 Chester West

Gallwch gyrraedd y theatr drwy ffordd gefn sy’n golygu y byddwch yn Theatr Clwyd mewn llai na 10 munud. Mae hwn yn westy teuluol gyda’r sicrwydd ychwanegol y bydd eich arhosiad yn cyrraedd safonau rhagorol yr Holiday Inn.

Mae Holiday Inn Gorllewin Caer yn cynnig gostyngiad o 10% ar eu cyfraddau gwely a brecwast i’r rhai sy’n bwriadu ymweld â’r theatr yn ystod eu harhosiad, dim ond eich bod yn sôn am eich ymweliad â Theatr Clwyd wrth archebu.

Mwy: holidayinnchesterwest.co.uk


Hope Mountain Retreat

Rydym yn argymell Hope Mountain Retreat os ydych chi’n chwilio am ‘gartref oddi cartref’ sy’n daith 20 munud i’r theatr. Wedi'i leoli mewn cwm bach, mae gan leoliad y gwesty bach yma olygfeydd anhygoel a gwesteion croesawgar.

Mwy: hopemountainretreat.co.uk