Junior Justice

Wedi’i anelu at ddisgyblion mewn ysgolion cynradd, mae’r gweithdy rhyngweithiol hwn yn dilyn siwrnai person ifanc drwy’r system gyfreithiol, o gyflawni trosedd, i arestio, sefyll ei brawf a dedfrydu.

Mae’r cyfranogwyr yn dysgu sut mae'r system gyfiawnder yn gweithio, yn edrych ar y materion sy’n codi mewn amgylchedd diogel ac, yn y pen draw, byddant yn penderfynu tynged ein troseddwr ifanc.

Ar y siwrnai, byddant yn gallu edrych yn fanwl ar amgylchiadau'r drosedd, trafod hawliau a chamweddau ei ymddygiad, edrych ar feddwl am ganlyniadau, yn ogystal â dychwelyd eu dedfryd eu hunain am yr hyn ddylai ddigwydd i'r sawl a gyhuddir.

Mae’r rhaglen waith yn cael ei chreu ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Heddlu a Chymuned (PACT) Heddlu Gogledd Cymru, a’r gweithdai ac yn cael ei chefnogi gan Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu lleol.