Gadewch Rodd i ni yn eich ewyllys

Mae cofio Theatr Clwyd yn eich ewyllys yn ffordd hyfryd o drosglwyddo'ch angerdd dros theatr fyw i'r genhedlaeth nesaf.

Ers 1976, mae cynulleidfaoedd a chymunedau wedi dod at ei gilydd yn yr adeilad arbennig hwn, lle sy'n ysbrydoledig, yn chwareus, yn newid yn barhaus, ac yn llawn gofal. Yn ystod ein hanes o 45 o flynyddoedd, rydyn ni wedi mwynhau cefnogaeth hael cymaint o bobl, yn aelodau'r gynulleidfa, rhoddwyr, neu drwy gymryd rhan yn un o'n prosiectau ymgysylltu creadigol ac iechyd a lles.


0 Stars

Theatr Clwyd is a rarity... that’s why I’ve made a legacy pledge, to ensure its long-lasting success. I hope you can join me.
Roger Tomlinson

Stori Roger

Tomlinson oedd Rheolwr cyntaf Theatr Clwyd (1975 i 1982) a bu’n allweddol wrth lansio ein hadeilad eiconig.

‘Ers bron i 50 mlynedd mae Theatr Clwyd wedi cynnig budd rhyfeddol i Ogledd Cymru a thu hwnt. Roeddwn i yno o’r dechrau ac mae wedi bod yn fraint cael ei gwylio’n tyfu i fod yn rhan bwysig o’r gymuned hon.

Mae’n hanfodol bod y llawenydd y mae’r theatr yn ei gynnig i ni, y cyfleoedd y mae’n eu creu a’r ehangder rhyfeddol o ddigwyddiadau y gallwch chi eu profi, o ddramâu i ffilmiau a chyngherddau, yn cael eu trosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol.’


Leaving a Legacy

Mae eraill wedi’u cyffwrdd gymaint gan yr hyn maen nhw wedi'i brofi yn y lle eithriadol yma fel eu bod nhw wedi ymrwymo i adael rhodd yn eu hewyllys i Theatr Clwyd. Bydd rhoddion gwaddol, mawr a bach, yn ein helpu ni i barhau i ysbrydoli cymunedau drwy waith ar ac oddi ar ein llwyfannau, gyda chynyrchiadau a rhaglenni sy'n cyffwrdd â bywydau pobl mewn cymaint o ffyrdd. Gellid cyfeirio rhodd tuag at faes gwaith penodol sydd o ddiddordeb i chi neu gallai fod yn rhodd heb gyfyngiad, gan ein helpu ni i gyfeirio eich cefnogaeth lle mae ei angen fwyaf.

Felly, pan fydd yr amser yn iawn i chi, ar ôl darparu ar gyfer eich teulu a'ch ffrindiau, rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n meddwl am Theatr Clwyd.

Mae Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd yn elusen gofrestredig, felly byddai gwerth y rhodd yn cael ei dynnu o'ch stad cyn i'r dreth gael ei hasesu.

Diolch i chi am eich diddordeb!

I siarad gyda ni yn gyfrinachol, cysylltwch â Zoe Crick-Tucker, Cyfarwyddwr yr Ymgyrch Gyfalaf, ar 01352 344101 neu ar e-bost zoe.crick-tucker@theatrclwyd.com