Goleuo Theatr Clwyd

Diolch i chi am eich cefnogaeth yn ystod wythnos Goleuo Theatr Clwyd. Mae wedi bod yn wythnos wych yn llawn mins peis, adloniant bendigedig ac ocsiwn o eitemau na fedr arian eu prynu.

Diolch i chi am gymryd rhan a chodi swm anhygoel o £100,000 i ailddatblygu Theatr Clwyd!

Fe fyddwn ni’n parhau i roi gwybod i chi am y cynnydd drwy gydol yr ailddatblygiad.

Gyda'ch cefnogaeth chi bydd Theatr Clwyd yn lle y gall pawb ei alw'n gartref.


Gallwch gefnogi’r ailddatblygiad a dyblu eich rhodd yma defnyddiwch y llithrydd neu nodwch swm yn y blwch isod:

Goleuo Theatr Clwyd

Bydd pob cyfraniad yn cael ei ddyblu!!!!

Donation