Her Moel Famau Karen i roi Help Llaw

"Mae cymaint o bobl wedi colli eu bywoliaeth, eu hincwm, eu cyfeiriad, eu gobeithion a'u breuddwydion... Mae hyn er mwyn ceisio codi arian ar gyfer gweithwyr llawrydd y theatr."


Mae Karen Campbell yn codi arian i roi help llaw i weithwyr llawrydd drwy gerdded i fyny Moel Famau bob dydd ym mis Tachwedd - sydd dros 100 milltir i gyd a bron i 4 marathon.

Mae gweithwyr llawrydd creadigol wedi cael eu taro'n galed gan effaith Covid-19; pan orfodwyd lleoliadau i gau eu drysau ym mis Mawrth, diflannodd y rhan fwyaf o'u gwaith. Bydd yr Apêl Help Llaw yn rhoi bwrsarïau bach o £560 i weithwyr llawrydd, gan roi rhywfaint o obaith a chefnogaeth yn ystod y cyfnod yma..

Fe lwyddodd hi! Llongyfarchiadau enfawr i Karen am ddringo Moel Famau pob dydd a chodi £1575.


"Mae Theatr Clwyd fel ail gartref i mi. Roedd fy mherfformiad cyntaf erioed i ar y prif lwyfan yn 1979 mewn cynhyrchiad o Carmina Burana. Fe wnes i syrthio mewn cariad â pherfformio ac rydw i wedi ei fwynhau byth ers hynny. Yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf, rydw i wedi perfformio mewn sawl sioe, gan gynnwys y cynhyrchiad arloesol ‘Mold Riots’. Hwn fydd y tro cyntaf i mi beidio â 'chamu ar y llwyfan’ dros dymor yr Ŵyl.

Mae pandemig Covid-19 wedi cau drysau theatrau ar hyd a lled y wlad, a sioeau wedi’u canslo neu eu gohirio tan pwy a ŵyr pa bryd. Bydd llawer o theatrau'n methu goroesi a bydd eu drysau'n cau am byth.

Mae cymaint o bobl wedi colli eu bywoliaeth, eu hincwm, eu cyfeiriad, eu gobeithion a'u breuddwydion. Rydw innau hefyd wedi teimlo rhyw fath o golled. Mae sawl sioe roeddwn i wedi cael fy nghastio ar eu cyfer wedi cael eu canslo/gohirio, rhai yn Theatr Clwyd, taith o Macbeth yn Singapore a Theatr Seven ac ati.
Dyna pam y byddaf yn wynebu’r her o gerdded i fyny ac i lawr Moel Famau bob dydd drwy gydol mis Tachwedd. Mae hyn er mwyn ceisio codi arian ar gyfer gweithwyr llawrydd y theatr.

Rydw i'n gofyn i chi, eich ffrindiau, a ffrindiau eich ffrindiau a chydweithwyr fy nghefnogi i a chefnogi'r achos yma. Rhowch beth allwch chi fel ein bod ni’n barod i berfformio a diddanu yn y ffordd hyfryd ac unigryw y mae’r theatr hon yn cyflwyno ei chynyrchiadau unwaith bydd Theatr Clwyd yn cael agor ei drysau eto."


Well done Karen Lynn Ted and Scarlett x

Well done Karen you are doing a great challenge. It's been nice to join you when I can, and I will be there on Mon 30th for your last climb.

Karen, had a great day walking up with you. Keep going matey. Lady A x

Glad to see that lockdown hasn't dampened your energy or enthusiasm. Sorry we can't join you! Pat and Alec, company55

Pob hwyl i ti Karen wrth gyflawni dy her. All the best to you Karen in completing your challenge.

Ardderchog, diolch am helpu ac am eich ymdrech!

A huge feat for a fantastic cause.

Well done Karen and good luck, you can do it, Jo M xx

Well done Karen on your amazing challenge, it doesn’t surprise me one bit that you’d do something like this! Keep going! Xxx

Keep going, Karen! This is a brilliant way to raise funds and increase the profile of the appeal. We are proud of you! Karen P.

GO KAREN! This is marvellous, what a warrior you are. Thank you so much. Love Fran x

Good luck, Karen. Great cause

Good luck Karen, great cause. X

Karen you’re an absolute legend!! This is such an incredible thing to do for such an amazing cause!! Good luck we’ll be cheering you on all the way 💜💜 Love the Snowden Clan 🥰 You’re gonna smash it 💪🏻

You are an inspiration. Good luck and stay safe. 💖

Well done Karen! What an effort. Thank you for supporting freelancers ❤️ Tilly x

Karen what an amazing achievement - loved seeing your daily reviews xx Chris and Tracey xx

Keep going Karen, you’ve done incredibly well with this challenge, & such a worthy cause in these difficult times. We have missed seeing all the performers at Theatr Clwyd this year& sad that people’s livelihoods/income are being hugely affected by Covid. This will make a huge difference to those experiencing difficulties this Christmas. Sarah & Kevin Dyer

“Crazy lady, don’t blow away we need you in the Caravan!” X

Wishing you all the very best of luck and thank you

Hurrah for brilliant bonkers Karen taking on the Moel Famau challenge every day this month for such a great cause

Good luck Karen! If anyone can do this it’s you, you’re one determined woman ❤️

Sending support from across the pond! Thanks, Karen, for the gifting opportunity!

Karen you are the most incredible selfless women I’ve ever met! Well done for taking on such a massive challenge for a brilliant cause. Hope my donation helps. Good luck x

Good for you Karen, keep up the good work!

Think it's absolutely brilliant what you're doing Karen, rather you than us! We'll be with you in spirit!
Very best wishes from David and Cheryl xx

We will be willing you on, Karen! You are raising money for such an important cause, and you deserve our thanks and encouragement. And, of course, huge congratulations when you reach your goal - as you, undoubtedly, will!