Dawns Ieuenctid - Blynyddoedd ysgol 3 i 6

Past Production

See dates and times  

Dydd Llun | 18 Ion - 22 Maw 2021

Dewch i archwilio dawns, dysgu sut i symud ac arbrofi trwy greadigrwydd a chreu coreograffi deinamig a ffres. Ni fydd hyn fel unrhyw gwmni dawns rydych chi wedi bod yn rhan ohono o'r blaen, byddwch chi'n dysgu sgiliau newydd, yn rhannu straeon, yn chwerthin ac yn gwneud ffrindiau newydd.