Mae corff marw wedi’i storio yn y gist…

Drama gomig, dywyll Patrick Hamilton (Gaslight) am lofruddiaeth, pŵer a goruchafiaeth, wedi’i hysbrydoli gan drosedd go iawn.

1929. Mae dau ddyn ifanc wedi llofruddio cyd-fyfyriwr ac wedi storio’r corff mewn cist fawr.

A fyddant yn llwyddo i gelu’r cyfan?

Maen nhw'n cynnal parti ar gyfer teulu’r sawl sydd wedi’i ladd, ond mae sgwrsio ysgafn yn troi’n frwydr eiriol sy'n bygwth datgelu'r gyfrinach sydd wedi'i storio yng nghanol yr ystafell ...


Ticket Deal:
The Big Three = £48 for 3 shows
£16 per show | Save up to £36 | Get our best seats*

Sioeau Cymwys: Kill Thy Neighbour | Constellations neu Cytserau | Rope

Mae ein bargeinion tocynnau ni’n eich helpu chi i weld mwy o sioeau am lai. Mae tocynnau’n gwerthu’n gyflym - peidiwch â cholli’r cyfle!

Telerau ac Amodau | Yn amodol ar argaeledd | Arbedion yn seiliedig ar y gostyngiad gorau gyda thocynnau pris mwyaf | Y cynigion ddim yn berthnasol i’r pris tocyn lleiaf - £10 fel rheol | Rhaglenni am ddim ar gyfer sioeau wedi’u prynu yn unig, eu casglu ar ddiwrnod y perfformiad ac yn gyfyngedig i un rhaglen fesul archeb | I fod yn gymwys am y fargen rhaid prynu pob tocyn yn yr un trafodiad.