Locomotive for Murder: The Improvised Whodunnit

See dates and times  

5 Stars

Reviews Hub

5 Stars

Everything Theatre

Yn ôl oherwydd galw mawr!

Dirgelwch llofruddiaeth cwbl fyrfyfyr ar ffurf comedi.

Mae Pinch Punch yn eich croesawu chi ar fwrdd Locomotive for Murder: The Improvised Whodunnit, dirgelwch llofruddiaeth cwbl fyrfyfyr, cwbl warthus lle mae lladd y cast a datrys yr achos yn eich dwylo chi.

Mae pedwar cymeriad yn mynd ar drên, ond dydi pawb ddim yn mynd i oroesi... Diolch byth, mae ditectif byd-enwog ar y trên, yn barod i ddatrys yr achos. Ond pwy yw'r llofrudd? Dim ond un person yn y sioe sy'n gwybod - y llofrudd ei hun! Allwch chi helpu'r ditectif i ddatrys yr achos?

Gan ddefnyddio straeon ac awgrymiadau’r gynulleidfa, gwyliwch Pinch Punch yn creu whodunnit unigryw, unfath, na chaiff fyth ei ailadrodd.

Allwch chi helpu'r ditectif i ddatrys yr achos?

Caru comedi neu ddirgelion llofruddiaeth?

Os felly, dyma'r sioe i chi!

Adolygiadau

  • 5 Stars

    A first class improvised murder mystery with hilarious performances.
    The Reviews Hub
  • 5 Stars

    Quick paced, devilishly funny and highly entertaining
    Adventures in Theatreland