Last Tango In Little Grimley & Interior Designs

Past Production

See dates and times  

Last Tango In Little Grimley

Mae ADS Little Grimley mewn trafferth. Pedwar aelod a dydi’r cynulleidfaoedd ddim llawer mwy. Mae Gordon, y Cadeirydd a’r cyfarwyddwr, yn meddwl am gynllun gwych i gyflwyno comedi rhyw yn seiliedig ar bobl leol - noson na fydd y gynulleidfa byth yn ei hanghofio.

Interior Designs

Mae Interior Designs gan Jimmie Chinn yn cynnwys arsylwi meistrolgar o berthnasoedd dynol a safbwyntiau croes. Mae tair dynes yn rhannu ffawd gyffredin o unigrwydd a rhwystredigaeth wrth iddyn nhw ddyheu am lenwi gwacter eu bywydau a’u hymdrechion amrywiol i ddal Y dyn cymwys.

Cynhyrchiad amatur gan y Phoenix Theatre Company