Fuse On

Past Production

See dates and times  

15+ oed | Tymor yr Haf 2021

Cyfle i archwilio eich creadigrwydd a dysgu am greu theatr gyda thîm Theatr Clwyd o artistiaid talentog ac arweinwyr gweithdy. Mae ein cwmnïau FUSE wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer pobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol.

Gallwch ddisgwyl rhoi cynnig ar lawer o wahanol brofiadau – o actio a dawnsio i gerddoriaeth a gwaith sgript, a mynd tu ôl i’r llenni hyd yn oed o bosib. Byddwch yn dysgu sgiliau newydd, yn rhannu straeon, yn chwerthin ac yn gwneud ffrindiau newydd.