Fuse On

26 Medi - 3 Gorff

Ar gyfer oedolion ifanc sy'n anabl neu ag anghenion dysgu ychwanegol 15+ oed a'u ffrindiau.

Cyfle i archwilio eich creadigrwydd eich hun a dysgu am greu theatr gyda thîm o artistiaid dawnus ac arweinwyr gweithdai Theatr Clwyd. Bydd cyfle i roi cynnig ar lawer o brofiadau gwahanol – o actio a dawnsio, i gerddoriaeth a gwaith sgript, mynd tu ôl i’r llenni hyd yn oed efallai.

Byddwch yn dysgu sgiliau newydd, yn rhannu straeon, yn chwerthin, yn datblygu hyder, ac yn gwneud ffrindiau newydd.

Grŵp arbennig ar gyfer y rhai ag anghenion dysgu ychwanegol sy’n 15 i 25 oed.

Pryd mae’r grŵp hwn yn cael ei gynnal?

Mae’r grŵp hwn yn cael ei gynnal ar y dyddiad a nodir uchod.
Mae’r tymor yn dechrau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar ddydd Llun 26 Medi.
Mae egwyl gyda dim sesiynau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar ddydd Llun 31 Hyd.
Mae’r tymor yn dod i ben yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun 12 Rhag.


Faint mae’n gostio?


Bwrsarïau

Mae'n hanfodol i ni bod unrhyw un yn gallu cael mynediad i'n grwpiau a bydd ein cynllun bwrsari heb gwestiynau yn parhau yn ei le eleni. Mae’r cynllun yma’n eich galluogi chi i dalu’r pris llawn o £220 y flwyddyn, gwneud cais am 25% o ostyngiad a thalu £165 y flwyddyn, gwneud cais am 50% o ostyngiad a thalu £110 y flwyddyn neu wneud cais am fwrsari 100% a thalu dim.

Mae gennym ni dair lefel o fwrsari sy’n cynnig gwahanol lefelau o ostyngiad.

Cost Flynyddol

Debyd Uniongyrchol Misol

Cost Lawn pris safonol

£220.00

£20.00

Bwrsari o 25%

Lle gyda chefnogaeth

£165.00

£15.00

Bwrsari o 50%
Lle gyda chefnogaeth

£110.00

£10.00

Bwrsari o 100%
Lle gyda chefnogaeth

£0.00

£0.00


Nid oes gennym broses ymgeisio fanwl am fwrsarïau gan ein bod yn ymddiried ynoch chi i dalu’r hyn y gallwch ei fforddio. Diolch i'ch gonestrwydd chi gall y rhai sydd angen ychydig o help gael y gostyngiad sydd arnynt ei angen i gymryd rhan. Os oes unrhyw beth arall yn eich atal chi rhag cymryd rhan, fel mynediad neu broblemau gyda theithio, anfonwch e-bost at takepart@theatclwyd.com ac fe wnawn ein gorau glas i helpu


Cysylltwch â Ni

Os oes gennych gwestiwn neu rydych angen cymorth, mae ein tîm yma i'ch cefnogi chi.

E-bost: tom.hayes@theatrclwyd.com

Mae ein oriau gwaith yn gyfyngedig ar hyn o bryd - mi fyddem yn ceisio ateb o fewn 36 awr.