Fuse

2 Hydref - 8 Gorff

Ar gyfer pobl ifanc 7 i 14 oed sy’n anabl neu sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, a’u ffrindiau.

Cyfle i archwilio eich creadigrwydd eich hun a dysgu am greu theatr gyda thîm o artistiaid dawnus ac arweinwyr gweithdai Theatr Clwyd. Bydd cyfle i roi cynnig ar lawer o brofiadau gwahanol – o actio a dawnsio, i gerddoriaeth a gwaith sgript, mynd tu ôl i’r llenni hyd yn oed efallai.

Byddwch yn dysgu sgiliau newydd, yn rhannu straeon, yn chwerthin, yn datblygu hyder, ac yn gwneud ffrindiau newydd.

Pryd mae’r grŵp hwn yn cael ei gynnal?

Dyddiadau Tymor 23-24

Tymor yr Hydref: Maw 25 Medi 2023 – Sad 16eg Rhag 2023

  • Hanner Tymor: 30 Hyd 2023 - 4 Tach 2023 (Dim sesiynau)

Tymor y Gwanwyn: Llun 15 Ion 2024 – Sad 23 Maw 2024

  • Hanner Tymor: 12 Chwef 2024 - 17 Chwef 2024 (Dim sesiynau)

Tymor yr Haf: Llun 8 Ebrill 2024 – Sad 6 Gorff 2024

  • Hanner Tymor: 27 Mai 2024 - 1 Meh 2024 (Gweithgareddau Perfformiad)Faint mae’n gostio?


Bwrsarïau

Mae'n hanfodol i ni bod unrhyw un yn gallu cael mynediad i'n grwpiau a bydd ein cynllun bwrsari heb gwestiynau yn parhau yn ei le eleni. Mae’r cynllun yma’n eich galluogi chi i dalu’r pris llawn o £220 y flwyddyn, gwneud cais am 25% o ostyngiad a thalu £165 y flwyddyn, gwneud cais am 50% o ostyngiad a thalu £110 y flwyddyn neu wneud cais am fwrsari 100% a thalu dim.

Mae gennym ni dair lefel o fwrsari sy’n cynnig gwahanol lefelau o ostyngiad.

Cost Flynyddol

Debyd Uniongyrchol Misol

Cost Lawn pris safonol

£220.00

£20.00

Bwrsari o 25%

Lle gyda chefnogaeth

£165.00

£15.00

Bwrsari o 50%
Lle gyda chefnogaeth

£110.00

£10.00

Bwrsari o 100%
Lle gyda chefnogaeth

£0.00

£0.00


Nid oes gennym broses ymgeisio fanwl am fwrsarïau gan ein bod yn ymddiried ynoch chi i dalu’r hyn y gallwch ei fforddio. Diolch i'ch gonestrwydd chi gall y rhai sydd angen ychydig o help gael y gostyngiad sydd arnynt ei angen i gymryd rhan. Os oes unrhyw beth arall yn eich atal chi rhag cymryd rhan, fel mynediad neu broblemau gyda theithio, anfonwch e-bost at takepart@theatclwyd.com ac fe wnawn ein gorau glas i helpu


I archebu, cysylltwch â'r swyddfa docynnau ar 01352 344101

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen unrhyw help arnoch yna mae ein tîm yma i'ch cefnogi.

E-bost: boxoffice@theatclwyd.com

Ffôn: 01352 344101