Gweithdai a Chlyweliadau y Theatr Ieuienctid Genedaethol Am Ddim ac Arlein

See dates and times  

Yn galw ar bob perfformiwr 14-25 oed!
Hoffech chi gymryd rhan mewn gweithdy ar-lein am ddim gyda’r Theatr Ieuenctid Genedlaethol a chael cyfle i gael clyweliad i ddod yn aelod o’r cwmni?

Cynhelir Gweithdy 1 Dydd Mawrth 23ain Chwefror, 7pm neu Dydd Mercher 24ain Chwefror, 7pm.

Cynhelir Gweithdy 2 Dydd Iau 4ydd Mawrth, 7pm.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu'ch lle, e-bostiwch ein cynhyrchydd cymunedol alice.evans@theatrclwyd.com os gwelwch yn dda.