For The Grace of You Go I

Past Production

Gan Alan Harris

See dates and times  

Mae Jimmy yn ysgrifennu negeseuon.
Mewn pepperoni.
Ar pizzas.

Yn ychwanegu cigoedd at pizzas artisan “cartref”, nid yw bywyd Jim yn mynd i unman. Ond ar ôl gwylio’r ffilm I Hired A Contract Killer, mae wedi dod o hyd i ateb – bydd yn trefnu i rywun ei ladd. Beth allai fynd o’i le?

Comedi newydd dywyll, ffraeth, ddoniol a chyflym.

Theatr Clwyd