For The Grace of You Go I

Gan Alan Harris

See dates and times  

Mae Jimmy yn ysgrifennu negeseuon.
Mewn pepperoni.
Ar pizzas.

Yn ychwanegu cigoedd at pizzas artisan “cartref”, nid yw bywyd Jim yn mynd i unman. Ond ar ôl gwylio’r ffilm I Hired A Contract Killer, mae wedi dod o hyd i ateb – bydd yn trefnu i rywun ei ladd. Beth allai fynd o’i le?

Comedi newydd dywyll, ffraeth, ddoniol a chyflym.

Theatr Clwyd