Lansiad Cystadleuaeth Ysgrifennu Daniel Owen

See dates and times  

Mae'r gystadleuaeth hon wedi bod yn rhan o Ŵyl Daniel Owen ers blynyddoedd lawer ac yn yr amser hwnnw mae rhai awduron ifanc hynod dalentog wedi cael eu gwaith wedi'i berfformio yn yr Ŵyl.

Mae Cystadleuaeth Awduron Ifanc nesaf Theatr Clwyd ar gyfer pobl ifanc 14 - 30 oed wedi'i symud i 2021 gyda dyddiad cau ar gyfer mynediad o 22 Chwefror 2021.

Rydym yn eich gwahodd i anfon eich ceisiadau at alice.evans@theatrclwyd.com

Bydd y rhestr fer ar gyfer y cysyniad buddugol ar gyfer sgript, cysyniad neu ddarn ysgrifennu creadigol yn digwydd yn ystod mis Chwefror. Cyhoeddir y tri ymgais buddugol ar 19fed o Fawrth.

Bydd yr enillwyr hyn yn cael eu comisiynu ac yn cael eu talu ffi o £200 a chael eu cefnogi am dros 3 mis i baratoi, datblygu a golygu un darn 10 munud i'w berfformio gan actorion proffesiynol yn Theatr Clwyd yn ystod Gŵyl Daniel Owen ym mis Hydref 2021. Mae'r cyfle hwn yn ymwneud â gweld eich gwaith mewn dathliad noson gwaith ar waith yn y theatr /neu ar blatfform digidol. Rydym am roi llwyfan proffesiynol i waith newydd a rhoi cyfle i awduron sy'n dod i'r amlwg gael eu meithrin trwy'r broses hon.

Bydd yr enillllwyr yn cael eu cefnogi gan yr ysgrifenwyr canlynol:

Emyr John

Mae Emyr wedi bod yn gweithio ym myd theatr am drideg o flynyddoedd. Yn wreiddiol, roedd yn actor yn arbenigo mewn gwaith pobl ifanc gyda chwmnïau fel Theatr Iolo, Thear Highjinx, Theatr Gwent a Theatr Gorllewin Morgannwg.

Mae Emyr wedi bod yn gweithio yn Theatr Clwyd dros y pymtheg mlynedd diwethaf, yn gyntaf fel Gweithiwr Allgymorth, a rŵan fel Cyswllt Ymgysylltu Creadigol. Fel rhan o’i waith yn y theatr, mae yn hwylusydd gweithdy a thiwtor, ac mae hefyd yn ysgrifennu a chyfarwyddo ar gyfer rhaglenni i ysgolion a’r gymuned.

Mari Izzard

Mae Mari yn Actor/Ysgrifennwr o Ben-y-bont ar Ogwr, fe’i hyfforddwyd yn y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Dechreuodd siwrnai ysgrifennu Mari ym 2018 pan gafodd hi ei dewis fel un o Ysgrifenwyr Preswyl Theatr Clwyd a Paines Plough.

Enillodd Mari wobr agoriadol Violet Burns am Ddramodydd Benywaidd Cymraeg. Derbyniodd ei drama ddwyieithog gyntaf HELA ganmoliaeth feirniadol, un o dair drama yn y “Tymor Trais” a enillodd y Trosglwyddiad Gorau yng Ngwobrau London Pub Theatre2020 ac fe’i henwebwyd am yr Awdur Gorau yn The Stage Debut Awards 2020.

Ar hyn o bryd, mae Mari yn astudio ar gyfer M.A mewn Ysgrifennu ar gyfer y Llwyfan a’r Cyfryngau Darlledu yn y Royal Central School of Speech and Drama tra’n datblygu prosiectau eraill.