Grwp Ysgrifennu Cwils

29 Medi - 6 Gorff

Ar gyfer y rhai 17+ oed

Cyfle i archwilio a meithrin eich sgiliau fel awdur ochr yn ochr â'n harweinydd cwrs profiadol. Byddwch yn edrych ar wahanol genres – o gomedi i ddrama – a’r elfennau allweddol y mae angen i awdur gwych eu deall gan gynnwys datblygu plotiau, ysgrifennu dechrau difyr, canol campus a diweddglo diguro, a saernïo cymeriadau credadwy, realistig.

Byddwch yn siarad ag awduron gwadd, yn gweld sioeau ac yn dadansoddi’r gwaith a welwch, ac yn datblygu eich dealltwriaeth o sut mae theatr yn cael ei chreu.

Yn olaf, byddwch yn creu eich gwaith eich hun, yn derbyn adborth proffesiynol mewn amgylchedd cynnes a chefnogol a hyd yn oed yn cael y cyfle i weld eich gwaith yn cael ei droi’n weithdy a'i berfformio.

Pryd mae’r grŵp hwn yn cael ei gynnal?

Mae’r grŵp hwn yn cael ei gynnal ar y dyddiad a nodir uchod.
Mae’r tymor yn dechrau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar ddydd Llun 26 Medi.
Mae egwyl gyda dim sesiynau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar ddydd Llun 31 Hyd.
Mae’r tymor yn dod i ben yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun 12 Rhag.


Faint mae’n gostio?


Bwrsarïau

Mae'n hanfodol i ni bod unrhyw un yn gallu cael mynediad i'n grwpiau a bydd ein cynllun bwrsari heb gwestiynau yn parhau yn ei le eleni. Mae’r cynllun yma’n eich galluogi chi i dalu’r pris llawn o £220 y flwyddyn, gwneud cais am 25% o ostyngiad a thalu £165 y flwyddyn, gwneud cais am 50% o ostyngiad a thalu £110 y flwyddyn neu wneud cais am fwrsari 100% a thalu dim.

Mae gennym ni dair lefel o fwrsari sy’n cynnig gwahanol lefelau o ostyngiad.

Cost Flynyddol

Debyd Uniongyrchol Misol
8 mis rhagfyr - Gorffennaf

Cost Lawn pris safonol

£160.00

£20.00

Bwrsari o 25%

Lle gyda chefnogaeth

£120.00

£15.00

Bwrsari o 50%
Lle gyda chefnogaeth

£80.00

£10.00

Bwrsari o 100%
Lle gyda chefnogaeth

£0.00

£0.00


Nid oes gennym broses ymgeisio fanwl am fwrsarïau gan ein bod yn ymddiried ynoch chi i dalu’r hyn y gallwch ei fforddio. Diolch i'ch gonestrwydd chi gall y rhai sydd angen ychydig o help gael y gostyngiad sydd arnynt ei angen i gymryd rhan. Os oes unrhyw beth arall yn eich atal chi rhag cymryd rhan, fel mynediad neu broblemau gyda theithio, anfonwch e-bost at takepart@theatclwyd.com ac fe wnawn ein gorau glas i helpu


Cysylltwch â Ni

Os oes gennych gwestiwn neu rydych angen cymorth, mae ein tîm yma i'ch cefnogi chi.

E-bost: tom.hayes@theatrclwyd.com

Mae ein oriau gwaith yn gyfyngedig ar hyn o bryd - mi fyddem yn ceisio ateb o fewn 36 awr.