Stiwdio gynhyrchu dywyll gyda spotoleuadau coch.

BBC Bring the Drama

Past Production

20 Chwefror a 5 Mawrth

Diddordeb mewn dysgu beth sy’n digwydd gefn llwyfan?

Fel rhan o Ŵyl Bring the Drama ledled y wlad BBC, rydym yn agor y drysau i’r genhedlaeth nesaf o dalent y tu ôl i'r llenni. Rydym yn cynnal dau weithdy cefn llwyfan i archwilio beth mae’n cymryd i greu theatr eithriadol.

Yn y sesiwn arbenigol, dan arweiniad ein Pennaeth Cynhyrchu, Hannah Lobb, byddwch yn darganfod am y timau medrus arbenigol sy’n cyfrannu at gynhyrchu sioeau yn Theatr Clwyd.

Nid oes angen profiad blaenorol, dim ond parodrwydd i roi cynnig ar rywbeth newydd.

Gofynion oedran: 16+

Archebu

I archebu, cysylltwch â'r swyddfa docynnau ar 01352 344101

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen unrhyw help arnoch yna mae ein tîm yma i'ch cefnogi.

E-bost: box.office@theatrclwyd.com

Ffôn: 01352 344101