Lleoliadau Gofal Cymunedol


Lleoliadau Gofal Cymunedol


Rydym yn gwahodd 2 i 3 o bobl ifanc i wirfoddoli a gweithio gyda’n cymuned drwy gydol y flwyddyn.

Rydym yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn ein gwaith cymunedol i gysylltu â ni.

I gofrestru eich diddordeb, cyflwynwch eich hun – dywedwch ychydig wrthym am bwy ydych chi, a pham fod gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn/Theatr Clwyd. Byddwn yn derbyn hwn mewn unrhyw fformat sy'n gweithio orau i chi. (Cyswllt fideo byr, portffolio, neu CV a Llythyr Eglurhaol)

Anfonwch hwn at people@theatrclwyd.com

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth, os oes lleoliad ar gael, byddwn yn eich gwahodd i ddod i gwrdd â ni.