Consent

Mae Consent yn weithdy rhyngweithiol ar gyfer disgyblion blwyddyn 9 sy’n delio â materion yn ymwneud â chydsyniad rhywiol, gan gynnwys cymryd a rhannu delweddau rhywiol ar ffonau. Mae’r prosiect yn cael ei gyflwyno ar y cyd â Gwasanaethau Ieuenctid Sir y Fflint gyda gweithwyr ieuenctid yn bresennol yn y gweithdai i gefnogi trafodaeth rhwng y golygfeydd.

Gallwch weld yr hysbyseb yma -

https://www.youtube.com/watch?v=hs33I_Ea8fc