Bwrsarïau

Gallech helpu i gefnogi’r llu o bobl sy’n ymwneud â’n prosiectau ymgysylltu drwy gyfrannu tuag at ein bwrsarïau.

Yn ymarferol, mae hyn yn golygu ymgysylltu ar sawl lefel wahanol, gan gynnwys:

• Creu llwybrau pwrpasol i unigolion ar ôl iddynt ‘raddio’ o un o’n rhaglenni ymgysylltu creadigol craidd.

• Dyfnhau ein hymgysylltiad â phobl ifanc o rai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru a helpu i’w cefnogi i fynychu’r sesiynau maent yn eu gwerthfawrogi

• Darparu prydau poeth i grŵp llawn o blant a phobl ifanc sy'n mynychu sesiynau grŵp.

Mae cymorth bwrsari yn ein galluogi i ddarparu mannau diogel, dibynadwy a chyfrinachol i bobl ifanc gyfarfod, heb fod yn ddibynnol ar eu presenoldeb na’u perfformiad yn yr ysgol neu mewn lleoliadau sefydliadol eraill, gan feithrin ymddiriedaeth a chydlyniant, cefnogi hunan-barch a hunanymwybyddiaeth, ac ysbrydoli ffyrdd newydd o feddwl am y byd.

Donate