Bright Sparks

Wedi’i greu mewn partneriaeth â Phartneriaeth Ymestyn yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru ym Mhrifysgol Bangor. Mae Bright Sparks yn codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd mewn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ymhlith plant yn ysgolion cynradd Gogledd Cymru.