12 sioe mae’n rhaid i chi eu gweld!

'Rydyn ni wedi creu ein rhestr o theatr, sioeau teuluol, perfformiadau cerddorol a chomedi anhygoel sydd ar gael dros yr Haf! Mae rhywbeth i bawb y tymor yma - go iawn!

Mae'r sioeau'n cael eu cynnal ar draws tri lleoliad yma yn y theatr, gan gynnwys y tu mewn i'r adeilad ac ar ein llwyfan awyr agored. Mae eich diogelwch yn hollbwysig i ni, ac mae pob sioe yn cynnwys cadw pellter cymdeithasol gyda mesurau diogelwch covid ar waith.