For The Grace Of You Go I

Past Production

See dates and times  

4 Stars

The Times

4 Stars

Get the Chance

Yn ychwanegu cigoedd at pizzas, nid yw bywyd Jim yn mynd i unman. Ond wrth wylio I Hired A Contract Killer, mae’n

dod o hyd i ateb – fe fydd yn trefnu i rywun ei ladd. Beth allai fynd o’i le?

Comedi newydd, ddoniol, dywyll

4 Stars

A seriously clever new comedy
The Times

4 Stars

A darkly comic play that is both hugely entertaining yet deeply unsettling
Get the Chance

4 Stars

Immersive, disconcerting comedy
The Stage

Prynu'r sioe yma fel rhan o gynnig aml-brynu?

Wrth brynu'r digwyddiad yma a digwyddiadau awyr agored gyda'i gilydd, efallai na fydd y cynnig aml-brynu yn rhoi gostyngiad llawn ar y tocynnau. Mae hon yn sgil-effaith na ellir ei hosgoi, ac yn niwsans, wrth ddefnyddio seddau pod yn yr awyr agored. Fodd bynnag, gallwch brynu eich tocynnau gyda hyder o hyd - mae ein tîm yn gwirio'r archebion bob dydd i gywiro ac ad-dalu'r gwahaniaeth lle nad yw'r gostyngiadau wedi'u cynnwys yn briodol. Diolch i chi am eich dealltwriaeth ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau e-bostiwch box.office@theatrclwyd.com


Croeso nol!

Os ydych chi'n newydd i Theatr Clwyd neu heb ymweld â ni ers tro ac yn chwilio am fwy o wybodaeth cyn eich ymweliad - o sut i gyrraedd yma i archebu tocynnau, o hygyrchedd i archebu eich diodydd egwyl o flaen llaw - yna cliciwch yma!Cast a Chreadigol