Gaef llawn Lies

Gaeaf o Les / Grwpiau Wythnosol Hwyliog yn Theatr Clwyd

Eisiau rhoi cynnig ar rywbeth NEWYDD ac yn bendant, gwneud ffrindiau newydd a magu hyder. Diddordeb yn y celfyddydau, cerddoriaeth, dawns, drama…

Dewis i ddod i fod yn greadigol. Mae hwn yn amser ac yn ofod i ti gael hwyl a bod yn ti dy hun. Bob wythnos byddi’n gweithio gyda’n tîm anhygoel o artistiaid, a fydd yn gwneud y profiad yma o theatr yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb.

Tyrd draw i gadw cwmni i’n tîm ni a gweld beth sydd gennym ni i'w gynnig.

Does dim angen unrhyw brofiad.

AM DDIM | SESIYNAU WYTHNOSOL | 4-25 oed | Adeilad Dewi Sant, Yr Wyddgrug

Trafnidiaeth ar gael o dan amgylchiadau arbennig. Cysyllta â tom.hayes@theatrclwyd.com os wyt ti angen trafnidiaeth.

Mewn partneriaeth â’r Gwasanaethau Cymdeithasol a City of Sanctuary

Clicia yma i archebu.