Sarah Millican: Late Bloomer

Past Production

See dates and times  

Roedd Sarah Millican yn swil iawn pan oedd yn blentyn. Yn dawel yn yr ysgol, doedd ganddi fawr o ffrindiau, na bronnau tan yr oedd yn 16.

Erbyn hyn? ERBYN HYN mae hi'n uchel ei chloch, gyda ffrindiau da, brest werth chweil ac yn ofni dim. Yn Late Bloomer, sioe ar ei thraed newydd sbon Sarah, mae hi’n archwilio sut daeth y naill i’r llall. Hefyd, llawer o bethau am giniawau a gerddi merched. Dewch draw, i chwerthin ar ei phen, gyda hi, ac wrth ei hymyl.