Roald Dahl and the Imagination Seekers

Past Production

See dates and times  

Ledled y byd, mae geiriau Roald Dahl yn diflannu, nid yn unig o lyfrau ond o feddyliau plant hefyd!

Nawr, dim ond sefydliad cyfrinachol o'r enw'r Ancient Guild of TaleTenders all achub y straeon - ac maen nhw angen eich help chi...

Wedi’i chreu yn arbennig ar gyfer plant 5 oed a hŷn, mae’r sioe yn datblygu sgiliau creadigol a llythrennedd drwy berfformio, gemau, a chwarae creadigol, gan archwilio straeon rhyfeddol Roald Dahl, gan gynnwys The BFG a The Twits ar yr un pryd.