Gŵyl Fwyd & Diod Yr Wyddgrug

Gwe 13 | Sad 14 | 15 Sul Medi

Mae eich hoff ŵyl fwyd yn ôl eto eleni!

Rydyn ni’n dod â’r bwyd, diod ac adloniant gorau i’r teulu cyfan i chi o Ddydd Gwener 13 i Ddydd Sul 15 o Fedi.

Cogyddion lleol sydd yn arobryn – 100+ o arddangoswyr bwyd a diod – cerddoriaeth byw - gweithgareddau i blant

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gŵyl Bwyd a Diod Yr Wyddgrug – https://moldfoodfestival.co.uk

(Sylwer, er mwyn talu am gost ychwanegol archebu ar-lein, rydym wedi ychwanegu cost bach ychwanegol at bob tocyn)Tocyn penwythnos
(dydd Sadwrn a dydd Sul)

Tocyn Oedolyn Penwythnos Cynnar: £12
(archebwch cyn 30 Mehefin 2024)

Oedolyn (18+) = £14.50
Plentyn dros 5 oed = £2
Dan 5 Am Ddim