Lucy Porter: Wake-Up Call

Past Production

See dates and times  

Sioe stand-yp newydd sbon gan ffefryn o fyd y teledu a’r radio.


Mae Wake-Up Call yn sioe am ddatgelu, sylweddoli ac epiffani - mawr a bach. Y pynciau sy’n cael sylw ydi: Amserlenni casglu biniau, nofelau Jean Rhys, cathod, tombolas alcohol mewn ffeiriau ysgolion, yr Alban Oleuedig, peiriannau golchi pwysedd a Huel. Mae’n sioe afieithus, wirion gyda rhywfaint o ddoethineb yn y canol.

Un o sêr The News Quiz ar Radio 4 a The Now Show ac wedi bod ar Would I Lie to You, QI a Live at the Apollo.


0 Stars

A treat from start to finish
The Herald

0 Stars

Impeccably punch-lined anecdotes… genuinely delightful
The Telegraph