Ble Mae'r Dail Yn Hedfan

Past Production

See dates and times  

Antur ddoniol, hudolus a cherddorol.

Helpwch i adeiladu cartref o ddail, brigau a phren yn y sioe ryngweithiol yma i blant a'u teuluoedd. Mae’r sioe gerddorol, fywiog yma’n edrych ar gyfeillgarwch, emosiwn a sut gallwn ni weithio gyda’n gilydd i adeiladu rhywbeth gwych – gan annog plant i fod yn greadigol yn eu ffordd eu hunain.

Bydd y perfformiadau ar gael yn y Gymraeg (addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg newydd) ac yn Saesneg gydag elfennau o Iaith Arwyddion Prydain.

Bydd y sioe yma yn cymryd lle yng Nghaffi Isa.