Ysgrifennu Creadigol

Dyma ddiwrnod i’ch ysbrydoli i ddatblygu ysgrifennu creadigol a chreadigrwydd eich disgyblion yn CA3, CA4 a thu hwnt efo’r awdures Manon Steffan Ross. Bydd y cwrs hwn hefyd yn sicr o ddeffro eich creadigrwydd chi eich hun, a’ch awydd i fynd ati i ysgrifennu.

Mae Manon yn un o awduron proffesiynol mwyaf blaenllaw a phoblogaidd Cymru. Ysgrifenna yn y Gymraeg a’r Saesneg ar gyfer oedolion a phlant. Yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 cipiodd Y Fedal Ryddiaeth am ei nofel Llyfr Glas Nebo sydd wedi derbyn canmoliaeth arbennig, ac mae wedi ennill llu o wobrau eraill am ei gwaith ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion.

Teimla’n angerddol dros ddatblygu ysgrifennu creadigol ein pobl ifainc, ac mae wedi arwain nifer fawr o gyrsiau ar gyfer darpar awduron y dyfodol, yn oedolion a phlant.


Dyddiadau:
08.02.19 – Yr Ysgwrn, Trawsfynydd | 10am-3.30pm, CWRS AM DDIM – Bydd cinio ar gael
13.02.10 – Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug (Cyfrwng Saesneg) | 10am-3.30pm, CWRS AM DDIM – Bydd cinio ar gael
14.02.19 – Galeri, Caernarfon | 10am-3.30pm, CWRS AM DDIM – Bydd cinio ar gael

Lle i 12 athro yn unig sydd yma, felly y cyntaf i’r felin…

Gellir cadw lle ar y cwrs drwy gysylltu efo:
Mari Pritchard
marilloyd@me.com