Ysgrifennwyr Preswyl

Mae datblygu awduron a gwaith newydd yn hanfodol er mwyn parhau i greu theatr o'r radd flaenaf yng Nghymru a'r DU.

Mae'r rhaglen hon yn cynnig amser a gofod i ddramodwyr ysgrifennu o fewn cymuned o gyd-artistiaid heb bwysau i 'arddangos' na chynhyrchu rhywbeth. Mae preswyliadau'n aml yn gysylltiedig â'n cynyrchiadau mewnol fel y gall awduron ddod i adnabod artistiaid eraill sy'n gweithio yma, treulio amser yn arsylwi ymarferion a datblygu syniadau mewn amgylchedd cefnogol.

Nid yw'r rhaglen hon yn agored i gyfranogwyr newydd ar hyn o bryd (ond pan fydd yn digwydd byddwn yn rhoi galwad agored drwy ein sianel cyfryngau cymdeithasol a'r grwpiau theatr ac awduron niferus yng Nghymru a'r DU). Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch gyda ni writers@theatrclwyd.com.

Mae'r rhaglen yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â Llyfrgell Gladstone

Writers in Residence 2020

Awduron Preswyl Presennol

I felt very lucky to have the time and space to work on a new play and be completely open to new ideas. I felt inspired by a caring and welcoming team." - Tracy Harris (2017 alumni)

"Wherever you're at in your writing career, I can't recommend this programme enough" - Keiran Lynn (2017 alumni)

"Being writer-in-residence at Theatr Clwyd was an incredibly restorative experience for me, both as an artist and as a human being." - Ben Norris (2016 alumni)