Adeilad yn Llawn Straeon

Adeilad yn Llawn Straeon

Rhannwch eich atgofion am Theatr Clwyd gyda ni!

“Ar ôl gweld y sioe, rydw i’n cofio cyfarfod â fy mhartner (bellach) yn y prif far ac roedd yn un o’r eiliadau hynny sy’n newid eich bywyd chi, wna i byth anghifio...”

Byddem yn hoffi clywed gennych chi!

Wrth i ni ddechrau ar ein hailddatblygiad cyfalaf nodedig, hoffem estyn at gymaint o bobl â phosib, ymhell ac agos, i glywed eich straeon unigryw, profiadau ac anecdotau am ein hadeilad yn ystod y 45 mlynedd diwethaf.

Pa un oedd eich noson fwyaf cofiadwy?
Oeddech chi'n rhan o'n Theatr Ieuenctid?
Pa un yw eich hoff sioe?
Ydych chi wedi cwrdd ag unrhyw wynebau enwog?
Wnaethoch chi ymweld â ni yn 1976?

Efallai eich bod chi'n aelod craff o'r gynulleidfa, yn rhan o'n cymuned lawrydd, yn mynychu ein gweithdai wythnosol, yn hoff iawn o’n panto roc a rôl neu, efallai mai ein hadeilad ni yw eich cartref oddi cartref chi.

Rydyn ni eisiau clywed eich straeon unigryw ar gyfer arddangosfa rydyn ni'n ei chreu yn nes ymlaen eleni!


Sut gallaf i gysylltu?
 1. Defnyddiwch y ffurflen
  Os gwnewch chi glicio yma, gallwch ddefnyddio ein ffurflen arbennig ac ysgrifennu eich atgof!
 2. E-bostio lluniau atom ni
  Gallwch anfon e-bost atom ni ar mystory@theatrclwyd.com gydag atodiadau e-bost
 3. Recordio fideo
  Os ydych chi eisiau recordio fideo o’ch atgof anfonwch y fideo atom ni ar WeTransfer i mystory@theatrclwyd.com
 4. Anfonwch ddeunydd sain atom ni
  Os ydych chi eisiau recordio deunydd sain ar eich ffôn o’ch atgof, anfonwch hwn atom ni ar WeTransfer i mystory@theatrclwyd.com