Diweddariad COVID-19

Rydym yn parhau i ddilyn a monitro’r cyfarwyddyd swyddogol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Sir y Fflint, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a UK Theatre yn ofalus. Isod mae gennym ein holl ddiweddariadau a’r newidiadau i’n rhaglenni yn ogystal â'r hyn yr ydym yn ei wneud i sicrhau bod bod yr holl weithdrefnau yn eu lle i gefnogi iechyd a lles ein cynulleidfaoedd ni, yr actorion a’n haelodau o staff.


Newidiadau Diweddaraf i’n Rhaglen

Nid oes angen cysylltu â’n swyddfa docynnau – byddem ni mewn cysylltiad â chi i drefnu unrhyw gyfnewidiadau ac ad-daliadau – cyn gynted a byddem yn clywed am unrhyw newidiadau i’n rhaglen.

Donation


Diweddariadau
 • 30 March (16.00) - Absurd Person Singular wedi ei ganslo.
 • 30 March (16.00) - Woodland Tales with Granddad wedi ei ganslo.
 • 30 March (16.00) - Six wedi ei ganslo.
 • 30 March (16.00) - Linos Piano Trio wedi ei ganslo.
 • 30 March (16.00) - Kin - National Dance Company Wales wedi ei ganslo.
 • 30 March (16.00) - Cyngherddau Gwasanaethau Cerdd Theatr Clwyd 2020 wedi ei ganslo.
 • 30 March (16.00) - Oi Frog & Friends wedi ei ganslo.
 • 30 March (16.00) - Comedy Club (May) - Justin Moorhouse & Jack Carroll wedi ei ganslo.
 • 30 March (16.00) - The Habit of Art wedi ei ganslo.
 • 30 March (16.00) - The Mystery of the Raddlesham Mumps wedi ei ganslo.
 • 30 March (16.00) - Dial M for Murder wedi ei ganslo.
 • 30 March (16.00) - Joygernaut wedi ei ganslo
 • 24 Mawrth (9.30)- Joseph & the Amazing Technicolor Dreamcoat wedi ei ganslo.
 • 24 Mawrth (9.30) - CCTA One Act Play Festival wedi ei ganslo.
 • 24 Mawrth(9.30) - Celebrate! Whitton Morris School of Dance wedi ei ganslo.
 • 23 Mawrth(15.30) - Ian Ashpitel & Jonty Stephens as Eric & Ern wedi ei ganslo.
 • 23 Mawrth(15.30) - The Last Quiz Night on Earth wedi ei ganslo.
 • 23 Mawrth(15.30) - Sarah & Duck's Big Top Birthday wedi ei ohirio tan fis Mai 2021.
 • 23 Mawrth(15.30) - Clwb Comedi (Ebrill) wedi ei ganslo.
 • 23 Mawrth(15.30) - Welsh Wrestling (Ebrill yn unig) wedi ei ganslo.
 • 23 Mawrth (15.30) - Al Lewis: Te yn y Grug wedi'i aildrefnu ar gyfer Hydref 9fed.
 • 23 Mawrth(15.30) - Mae Tom Rosenthal wedi cael ei aildrefnu ar gyfer Tachwedd 13eg.
 • 19 Mawrth (16.30) - The Croft wedi ei ganslo
 • 19 Mawrth (16.30) - Mae sinema Theatr Clwyd ar gau nes bydd rhybudd pellach.
 • 17 Mawrth (13:30)- LAB: Halen a Vinegar wedi'i ohirio. Bydd ein tîm yn cysylltu â phob unigolyn sydd â thocyn ar gyfer y digwyddiadau sydd yn cael eu effeithio - man's rhain yn amgylchiadau digynsail felly byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda - peidiwch â ffonio ni, byddwn yn cysylltu â chi. Diolch.
 • 17 Mawrth (13:30) - Mae holl gwmnïau cymunedol a gweithgareddau wythnosol Theatr Clwyd wedi eu gohirio nes clywir yn wahanol.
 • 17 Mawrth (13:30) - Yn dilyn datganiad y Prif Weinidog ddoe rydym yn cau dros dro i’r cyhoedd ac mae’r holl ddigwyddiadau, perfformiadau a dangosiadau - y tu mewn a’r tu allan i’r adeilad wedi’u canslo neu eu gohirio. Nid ydym yn gwybod eto pa mor hir y byddwn yn aros ar gau i'r cyhoedd ac felly byddwn yn cymryd bythefnos ar y tro i'n galluogi i ailagor pan fydd y Llywodraeth yn ein galluogi i wneud hynny. Ar hyn o bryd, byddwn ar gau hyd at dydd Sul 5 Ebrill, ac yn adolygu hyn yn wythnosol. Bydd ein tîm yn cysylltu â phob deiliad tocyn ar gyfer digwyddiadau yr effeithir arnynt mae'r rhain yn amgylchiadau digynsail felly byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda wrth i ni ddelio â hyn - peidiwch â ffonio ni, byddwn yn cysylltu â chi. Diolch.
 • 17 Mawrth (13:30) - Mae Milky Peaks, For The Grace of You Go I a The Contingency Plan wedi eu canslo. Bydd ein tîm yn cysylltu â phob deiliad tocyn ar gyfer digwyddiadau yr effeithir arnynt - mae'r rhain yn amgylchiadau digynsail felly gofynwn yn garedig i chi fod yn amyneddgar wrth i ni ddelio â hyn - peidiwch â ffonio ni, byddwn yn cysylltu â chi. Diolch.
 • 16 Mawrth (17:45) - Yn dilyn y cyhoeddiad gan y Prif Weinidog rydym yn adolygu pob gwybodaeth sydd ar gael ac yn derbyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru tra ein bod yn gwneud penderfyniadau pellach cyn gwneud unrhyw benderfyniad ar ddyfodol ein rhaglen. Byddem mewn cysylltiad â’n cwsmeriaid sydd wedi archebu tocynnau ar gyfer perfformiadau eraill sydd i ddod.
 • 16 Mawrth (12:00) – Tylwyth wedi ei ganslo
 • 16 Mawrth (12:00) Al Lewis: Te yn y Grug wedi ei ohirio - dyddiad i’w gadarnhau
 • 16 Mawrth (11:00) Everything is Absolutely Fine wedi ei ohirio tan 12 a13 Tach
 • 16 Mawrth (11:00) Tom Rosenthal: Manhood wedi ei ohiriotan 13 Tach
 • 13 Mawrth (14:00) Arts From The Armchair ar seibiant hys nes y clywir yn wahanol.
 • 13 Mawrth (14:00) FUSE ar seibiant hyd nes y clywir yn wahanol.
 • 13 Mawrth (14:00) Singing For The Soul ar seibiant hyd nes y clywir yn wahanol.
 • 13 Mawrth (14:00) Singing For Lung Health ar seibiant hyd nes y clywir yn wahanol.

Beth rydym wedi ei wneud
 • Addysgu ein tim i adnabod symptomau, y broses hunan-ynysu, dulliau hylendid a golchi dwylo.
 • Mwy o boteli glanweithdra dwylo ar gael mewn mannau heb ffynonellau dwr poeth
 • Glanhau pwyntiau cyswllt uchel yn amlach
 • Wedi darparu’r arweiniad diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i’n holl dim
 • Wedi darparu modelau tuag at ein cyfrifoldeb am iechyd y cyhoedd, ac ar yr effaith ariannol.
 • Cyfarfodydd strategaeth yn ddyddiol i ddiweddaru ar sefyllfaoedd ac i gytuno ar gamau gweithredu newydd.
 • Gweithredu pellter cymdeithasol i’r tîm trwy weithio o adra ble sydd yn bosib (ar y gweill)
 • Gweithredu pellter cymdeithasol gyda gwirfoddolwyr a staff sydd a phroblemau iechyd sylfaenol (ar y gweill).

Rhodd

Bydd hyn yn ein helpu i fynd trwy'r amseroedd anodd hyn, gan gynnwys rheoli costau actorion a phobl greadigol ar eu liwt eu hunain.

Trwy roi rhodd byddwch yn cefnogi ein gwaith ar y llwyfan a thu hwnt.

Rydyn ni’n teimlo’n angerddol am greu theatr o safon byd ac wedi ymrwymo
i gefnogi dyfodol y celfyddydau drwy feithrin talent newydd a chreu
prosiectau ieuenctid a chymunedol arloesol.

Fel elusen gofrestredig, mae Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd (Rhif Cofrestru’r Elusen 1104878) yn gallu hawlio Rhodd Cymorth ar eich cyfraniad chi. Mae Rhodd Cymorth yn ffordd wych o allu rhoi ychydig bach mwy heb ddim cost ychwanegol i chi. Os ydych chi’n gymwys amRodd Cymorth, rydyn ni’n gallu hawlio 25% gan CThEM yn ychwanegol at eich cyfraniad.

Bydd eich cyfraniad o £10 i Theatr Clwyd yn werth £12.50 wedyn!


Gwybodaeth Pellach

Iechyd Cyhoeddus Cymru – Gwybodaeth Diweddaraf ar Novel Coronafeirws – Cliciwch yma

Llywodraeth DU – Coronafeirws: ymtaeb llywodraeth y DU – Cliciwch yma

NHS Cyngor – Coronafeirws – Cliciwch yma