Diweddariad COVID-19

Rydym yn parhau i ddilyn a monitro’r cyfarwyddyd swyddogol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Sir y Fflint, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a UK Theatre yn ofalus. Isod mae gennym ein holl ddiweddariadau a’r newidiadau i’n rhaglenni yn ogystal â'r hyn yr ydym yn ei wneud i sicrhau bod bod yr holl weithdrefnau yn eu lle i gefnogi iechyd a lles ein cynulleidfaoedd ni, yr actorion a’n haelodau o staff.


Beth rydym wedi ei wneud
  • Addysgu ein tim i adnabod symptomau, y broses hunan-ynysu, dulliau hylendid a golchi dwylo.
  • Mwy o boteli glanweithdra dwylo ar gael mewn mannau heb ffynonellau dwr poeth
  • Glanhau pwyntiau cyswllt uchel yn amlach
  • Wedi darparu’r arweiniad diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i’n holl dim
  • Wedi darparu modelau tuag at ein cyfrifoldeb am iechyd y cyhoedd, ac ar yr effaith ariannol.
  • Cyfarfodydd strategaeth yn ddyddiol i ddiweddaru ar sefyllfaoedd ac i gytuno ar gamau gweithredu newydd.
  • Gweithredu pellter cymdeithasol i’r tîm trwy weithio o adra ble sydd yn bosib (ar y gweill)
  • Gweithredu pellter cymdeithasol gyda gwirfoddolwyr a staff sydd a phroblemau iechyd sylfaenol (ar y gweill).

Newidiadau Diweddaraf i’n Rhaglen

Nid oes angen cysylltu â’n swyddfa docynnau – byddem ni mewn cysylltiad â chi i drefnu unrhyw gyfnewidiadau ac ad-daliadau – cyn gynted a byddem yn clywed am unrhyw newidiadau i’n rhaglen.


Rhodd

Bydd hyn yn ein helpu i fynd trwy'r amseroedd anodd hyn, gan gynnwys rheoli costau actorion a phobl greadigol ar eu liwt eu hunain.

Trwy roi rhodd byddwch yn cefnogi ein gwaith ar y llwyfan a thu hwnt.

Rydyn ni’n teimlo’n angerddol am greu theatr o safon byd ac wedi ymrwymo
i gefnogi dyfodol y celfyddydau drwy feithrin talent newydd a chreu
prosiectau ieuenctid a chymunedol arloesol.

Fel elusen gofrestredig, mae Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd (Rhif Cofrestru’r Elusen 1104878) yn gallu hawlio Rhodd Cymorth ar eich cyfraniad chi. Mae Rhodd Cymorth yn ffordd wych o allu rhoi ychydig bach mwy heb ddim cost ychwanegol i chi. Os ydych chi’n gymwys amRodd Cymorth, rydyn ni’n gallu hawlio 25% gan CThEM yn ychwanegol at eich cyfraniad.

Bydd eich cyfraniad o £10 i Theatr Clwyd yn werth £12.50 wedyn!


Gwybodaeth Pellach

Iechyd Cyhoeddus Cymru – Gwybodaeth Diweddaraf ar Novel Coronafeirws – Cliciwch yma

Llywodraeth DU – Coronafeirws: ymtaeb llywodraeth y DU – Cliciwch yma

NHS Cyngor – Coronafeirws – Cliciwch yma