Testun Cast Cymunedol Christmas Carol

Rydyn ni’n chwilio am Gast Cymunedol ar gyfer Cynhyrchiad gan Theatr Clwyd …

A CHRISTMAS CAROL

Mae’n Noswyl Nadolig ac mae Ebenezer Scrooge yn ddiflas iawn ac yn anhapus. Fedrwch chi ei helpu i ddod o hyd i ysbryd y Nadolig?

Bydd cyfle i grwydro stryd Fictoraidd fyw gyda thrigolion i’w cyfarfod cyn cael eich sgubo i ffwrdd i fyd o freuddwydion ble gall unrhyw beth ddigwydd, gydag ysbrydion rownd y gornel… Sioe deuluol ddoniol a chyfranogol yn llawn cerddoriaeth a dirgelwch.

Cynhyrchu gan Theatr Clwyd | Addaswyd gan Alan Harris a Chyfarwyddo gan Liz Stevenson.


Rydyn ni’n chwilio am dri Tiny Tim i ymuno â’n hantur Nadoligaidd!

 

Cliciwch am fwy...

Os ydych chi’n fachgen 9 i 13 oed ac wrth eich bodd yn actio a chanu ac eisiau rhoi cynnig ar berfformio mewn theatr o safon byd ar garreg eich drws, dyma’r cyfle i chi.

Mae’r ymarferion yn cael eu cynnal o 18fed Tachwedd ymlaen gyda gweithdai cyflwyniadol ym mis Tachwedd. Mae’r ymarferion yn cael eu cynnal yn Theatr Clwyd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Perfformiadau – Gwener 13eg Rhagfyr – Sul 5ed Ionawr 2019.

Gan mai rôl wirfoddol yw hon, byddwn yn trafod eich argaeledd gyda chi ac yn trefnu i bob Tiny Tim berfformio mewn 2 i 3 sioe yr wythnos ond byddem yn disgwyl i chi fod ar gael ar gyfer pob ymarfer a mwyafrif dyddiadau’r sioeau uchod.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Rydyn ni hefyd yn awyddus i glywed gan gyfranogwyr anabl, y rhai sy’n uniaethu fel DALlE a grwpiau eraill a dangynrychiolir.


Rhaid i ymgeiswyr fod yn 9 i 13 oed a byw yn lleol i Theatr Clwyd. Os oes gennych chi ddiddordeb, anfonwch e-bost at Alice Evans, Cynhyrchydd Cymunedol ar  alice.evans@theatrclwyd.com gan nodi ‘Cais Christmas Carol, Tiny Tim’ yn llinell y pwnc a chynnwys y canlynol, erbyn 5pm dydd Llun 19eg Awst:

  • Dywedwch ychydig amdanoch eich hun!
  • Eich argaeledd ar gyfer y dyddiadau sydd wedi’u nodi.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu yn Saesneg a’r fformat fydd ysgrifen, fideo neu ffeil sain.

Wedyn byddwn yn eich gwahodd i glyweliad Gweithdy yn Theatr Clwyd ddydd Sadwrn 31ain Awst. Bydd rhaid i chi baratoi cân a fydd yn cael ei hanfon atoch chi cyn y gweithdy.

Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod chi!

 

Rydyn ni’n chwilio am Gast Cymunedol!

 

Cliciwch am fwy...

Os ydych chi wrth eich bodd yn actio ac eisiau dysgu am berfformio mewn theatr o safon byd ar garreg eich drws, dyma’r cyfle i chi.   Theatr Clwyd yw’r tŷ cynhyrchu mwyaf yng Nghymru ac rydyn ni’n frwd o blaid meithrin talent newydd.

Mae’r ymarferion yn cael eu cynnal o 18fed Tachwedd ymlaen gyda gweithdai cyflwyniadol ym mis Tachwedd. Mae’r ymarferion yn cael eu cynnal yn Theatr Clwyd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Perfformiadau – Gwener 13eg Rhagfyr – Sul 5ed Ionawr 2019.

Gan mai rôl wirfoddol yw hon, byddwn yn trafod faint o berfformiadau fyddwch chi’n gallu eu gwneud, ond byddem yn disgwyl i chi fod ar gael ar gyfer pob ymarfer a mwyafrif dyddiadau’r sioeau uchod.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Rydyn ni hefyd yn awyddus i glywed gan gyfranogwyr anabl, y rhai sy’n uniaethu fel DALlE a grwpiau eraill a dangynrychiolir.


Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18+ oed, byw yn lleol i Theatr Clwyd, a rhaid iddynt allu dangos diddordeb didwyll mewn gweithio mewn theatr broffesiynol.

Os oes gennych chi ddiddordeb, anfonwch e-bost at Alice Evans, Cynhyrchydd Cymunedol alice.evans@theatrclwyd.com gan nodi ‘Cast Cymunedol Christmas Carol’ yn llinell y pwnc a chynnwys y canlynol, erbyn 5pm dydd Llun 19eg Awst:

  • Hyd at 100 gair ynghylch pam rydych chi eisiau cymryd rhan.
  • Hyd at 100 gair ynghylch unrhyw brofiad blaenorol perthnasol.
  • Eich argaeledd ar gyfer y dyddiadau sydd wedi’u nodi.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu yn Saesneg a’u fformatio ar ffurf testun ysgrifenedig, fideo neu ffeil sain.

Wedyn byddwn yn eich gwahodd i glyweliad Gweithdy yn Theatr Clwyd ddydd Iau 29ain neu ddydd Gwener 30ain Awst.  

 Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod chi!