Mae cyfleoedd Profiad Gwaith yn ffordd wych o ymchwilio’n ddyfnach i fywyd theatr a darganfod am yr ystod o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn y celfyddydau. Mae cyfleoedd yn gyfyng felly gwnewch gais mor gynnar phosib.

Ar ôl i ni dderbyn eich cais, os oes lle ar gael, byddwn yn eich gwahodd i gyfweliad, ac os bydd yn llwyddiannus, trefnir lleoliad ar eich cyfer.
Mwy?

Nerys Edwards | Cydlynydd Ymgysylltu Creadigol
nerys.edwards@theatrclwyd.com