Mae ein Gŵyl Ysgolion yn ôl!

Bydd Gŵyl Ysgolion yn cael ei chynnal rhwng

Bydd Gŵyl Ysgolion yn cael ei chynnal rhwng dydd Mercher 5 Gorffennaf a dydd Iau 6 Gorffennaf 2023


Ein thema ni ar gyfer yr Ŵyl Ysgolion yw ‘Rhannu Straeon o amgylch y Byd.’

Rydyn ni’n chwilio am 6 ysgol i gymryd rhan.

Ar gyfer yr Ŵyl Ysgolion, byddwn yn dathlu Taith Gyfnewid Ieuenctid Japan a’r berthynas ehangach â Japan. Yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, mae’r daith gyfnewid wedi gweld pobl o Ysgolion Japan a Sir y Fflint yn cysylltu ac yn teithio i’r ddwy wlad. Rydyn ni wedi dechrau casglu atgofion a straeon am y daith gyfnewid, sydd i'w gweld yma.


Cwestiynau Cyffredin yr Ŵyl Ysgolion

  • Beth mae cymryd rhan yn yr Ŵyl Ysgolion yn ei olygu? Byddwn ni fel Theatr Clwyd yn cefnogi pob ysgol gydag artist creadigol a fydd yn gweithio gyda chi i greu rhywbeth arbennig. Bydd y prosiect yma’n para 10 wythnos a hoffem gael ysgolion sy'n barod i ymrwymo i'r bartneriaeth yma. Rhowch gyfle creadigol i'ch pobl ifanc gyda Theatr Clwyd...

Pryd mae’r Ŵyl Ysgolion yn cael ei chynnal?

  • Bydd Gŵyl Ysgolion yn cael ei chynnal rhwng dydd Mercher 5 Gorffennaf a dydd Iau 6 Gorffennaf 2023

Beth mae'r bartneriaeth hon gyda Theatr Clwyd a'ch Ysgol yn ei olygu?

  • Mae'r cyfle hwn yn agored i Ysgolion Cynradd Sir y Fflint ym Mlwyddyn Ysgol 5 + 6. Byddwn yn gweithio gydag un dosbarth o hyd at 30 o bobl ifanc. Yn ddelfrydol, mae angen mynediad i ystafell ddosbarth un diwrnod yr wythnos. (Llun 17 Ebrill - Gwe 30 Mehefin) Er mwyn gwneud y bartneriaeth hon yn llwyddiant, bydd angen ymrwymiad cryf tuag at y prosiect.

Ble mae’r Ŵyl Ysgolion yn cael ei chynnal?

  • Oherwydd ein hailddatblygiad cyffrous, cynhelir y perfformiadau ar ein llwyfan awyr agored cyffrous

Faint o Ysgolion sy'n cymryd rhan?

  • Dim ond lle i 6 ysgol ar draws Sir y Fflint sydd gennym ni i gymryd rhan

Sut mae gwneud cais ar gyfer fy Ysgol?I wneud cais, llenwch y ffurflen gais.

  • I wneud cais, llenwch y ffurflen gais.

Sut arall all fy ysgol ymwneud â Theatr Clwyd?

  • I gael rhagor o wybodaeth am sut gall eich ysgol gymryd rhan gyda Theatr Clwyd, ewch i

Schools Fest 23 Timeline

Activity / Gweithgarwch a Dyddiadau
Applications Close / Ceisiadau'n CauFri 17th Feb
Schools Confirmed / Yr Ysgolion wedi eu CadarnhauFri 31st March
Artists Visits in School / Ymweliadau Artistiaid yn yr YsgolionMon 17th April - Fri 30th June
All paperwork submitted / Yr holl waith papur wedi'i gyflwynoMon 5th June
School Fest Performance Week / Wythnos Perfformiad yr Ŵyl YsgolionMon 3rd July - Thurs 6th July

I gofrestru a chadarnhau eich Ysgol i gymryd rhan, llenwch y ffurflen isod a dywedwch wrthym pam eich bod eisiau bod yn rhan o'r stori yma:- gweiadur.

(Cofiwch, dim ond 6 ysgol yn Sir y Fflint fyddwn ni’n gallu eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth am sut gall eich ysgol gymryd rhan gyda Theatr Clwyd, ewch i.)