Arddangosfa Agored Gogledd Cymru 2021

Galwad Agored

Rydym n’n gwahodd pob artist I gyflwyno’u gwaith ar gyfer ar arddangosfa Celf Agored Gogledd Cymru 2021 a fydd yn cymeryd lle o ddydd Gwener 29 Hydref I ddydd Gwener 7 Ionawr yn oriel Theatr Clwyd. Y brif wobr yw £500.

Pwy all ymgeisio?

Gall unrhyw artist sydd yn wreiddiol o/neu yn byw yng Ngogledd Cymru – gallem dderbyn gwaith o unrhyw gyfrwng gan gynnwys: gwaith print, peintio, ffotograffiaeth, cerfluniau, fideo, sain, tecstilau a chrefft. Mae Celf Agored Gogledd Cymru 2021 ar agor i artistiaid o bob oedran.


Beth yw’r gost i ymgeisio?
Mae’n costio £10 am bob artist i ymgeisio. Gall artistiaid gyflwyno hyd at 4 darn o waith.

Sut ydyn ni’n derbyn y gwaith?

Er mwyn ymgeisio bydd angen i chi e-bostio llun o’ch gwaith i northwalesopen@theatrclwyd.com

Byddem ni’n derbyn ceisiadau hyd at ddydd Llun 11 Hydref am 5yh.

Byddem yn gwneud penderfyniad am bwy fydd wedi bod yn llwyddiannus cyn dydd Gwener 15 Hydref.

Bydd angen i’r gwaith sydd wedi cael ei ddewis ar gyfer yr arddangosfa gael ei ddanfon i Theatr Clwyd ar ddydd Sadwrn 23 Hydref.


Pwy sy’n beirniadu?

Bydd yr arddangosfa yn cael eu beirniadu gan yr artist gwobrwyol o Wrecsam, Rhi Moxon. Bydd y gwaith gwobrwyol yn cael eu dewis gan banel o westai ac artistiaid o fri.

Os caiff fy ngwaith ei ddewis i fod yn rhan o’r arddangosfa, oes posib y gall gael ei brynu gan aelodau o’r cyhoedd?

Caiff. Os hoffech i’ch gwaith fod ar werth i’r cyhoedd wrth gael ei arddangos yn Theatr Clwyd, gallem ni hwyluso hyn.