Y Gymuned


Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn y celfyddydau yn Theatr Clwyd.

Cwmni Ifanc

Mae gan ein gweithdai creadigol, hygyrch sydd o ansawdd uchel strwythur newydd a chyffrous i gynyddu arloesedd a chyfranogiad!

Pam ddim helpu i hybu hunanhyder, creadigrwydd a dychymyg eich plentyn mewn ffordd hwyliog ac ysgogol trwy ymuno a'n sesiynau drama wythnosol!

Archebwch le drwy ffonio 01352 344101


Cwmni55

Ydych chi'n 55 oed neu drosodd?
Oes gennych chi ddiddordeb mewn theatr neu berfformiad?
Hoffech chi ddatblygu sgiliau newydd?
Gwneud ffrindiau newydd yn y gymuned?

Mae Cwmni55 yn cyfarfod yn wythnosol ac yn archwilio perfformiad, symud, dyfeisio, ymarferwyr theatr, ysgrifennu creadigol a mwy.
Bydd y sesiynau’n cael ei arwain gan hwylusydd profiadol ac ymarferwyr sy’n ymweld a’r theatr ac yn eich tywys ar ddaith creadigol.


Cwmni35

Ydych chi'n 55 oed neu drosodd?
Oes gennych chi diddordeb mewn theatr neu perfformio?
Beth am ddod i roi cynnig ar ein cwmni newydd, a'i siapio i ddod yr hyn rydych chi am iddo fod.

Nid oes angen profiad ond mae'r awydd i gael hwyl yn hanfodol!
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: gwennan.mair@theatrclwyd.com


Cwmni25

Cwmni ieuenctid gyda thro!
Ar gyfer 17 – 25 mlwydd oed

Diddordeb mewn perfformiad, symudiad, dyfeisio corfforol, ymarferwyr theatr, drama, ysgrifennu creadigol, dylunio set, yr ochr dechnegol y theatr, ffilmio + mwy? Dyma gyfle gwahanol, nid theatr ieuenctid ‘arferol’ ond cyfle i ddarganfod be ydi theatr, archwilio grym creadigrwydd a gwneud newidiadau gwirioneddol ym myd theatr ar gymuned. Cyfle i wthio ffiniau theatr go iawn.

Nid oes angen profiad ond mae'r awydd i gael hwyl yn hanfodol!
Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: gwennan.mair@theatrclwyd.com